Čo je ZÓNA 0% úrokov?

Pri nákupe na splátky
už nemusíte počítať s úrokmi.

Kúpte si to, po čom túžite, jednoducho na splátky. Ak svoj nákup poctivo splatíte, vrátime Vám všetky zaplatené úroky. Platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s. u vybraných partnerov.

Neváhajte a hurááá na nákupy.

Zóna nula

Podmienky akcie

Zóna nula
  • Nárok na vrátenie všetkých zaplatených úrokov („bonus“) pri splácaní úverovej zmluvy Vám vzniká, ak spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., („Home Credit“ alebo „my“) riadne a včas splácate a v minulosti ste splácali všetky svoje záväzky (tento a prípadné iné úvery).
  • Keď zaplatíte poslednú splátku dohodnutú v zmluve, pripíšeme Vám bonus k úverovému účtu k platobnej karte vydanej Home Creditom.
  • Ak je v čase úhrady poslednej splátky platobná karta aktívna, pripíšeme Vám bonus najneskôr do 2 mesiacov. Ak ste platobnú kartu ani 2 mesiace po úhrade poslednej splátky neaktivovali, pripíšeme Vám bonus v mesiaci nasledujúcom po jej aktivácii.
  • Ak máte v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok viac aktívnych platobných kariet od Home Creditu, pripíšeme Vám bonus na niektorú z týchto kariet a budeme Vás informovať, na ktorú z kariet Vám bol bonus pripísaný.
  • Bonus Vám môžeme poskytnúť aj iným než vyššie uvedeným spôsobom, najmä ak nemáte v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok uzavretú revolvingovú zmluvu, na základe ktorej Vám smieme zaslať platobnú kartu.
  • Na vyčerpanie bonusu máte 12 mesiacov od jeho pripísania na Vašu aktívnu platobnú kartu (prípadne odo dňa zaslania výzvy na aktiváciu neaktívnej karty), potom Vám môže byť bonus z úverového účtu odpísaný.
  • Nárok na bonus strácate, ak ste v žiadosti o úver uviedli nepravdivé údaje.

Poskytovateľ

Home Credit Slovakia, a.s.
Teplická 7434/147, Piešťany
IČ: 36234176

Kontaktné informácie
0850 344 699

Zóna nula
© Home Credit Slovakia, a.s.